Retningslinjer for kundeoppfølging


1 Mål
 
Oppfylle vilkårene og standardene for selskapets kundeoppfølging i utlandet, f.eks. returer og reparasjoner, samt forbedre kvaliteten på kundeservicen.
 
2.1 Omfang
 
Retningslinjene sikrer at kunder i EU kan be om tjenester som retur, bytte, reparasjon osv. etter å ha kjøpt våre produkter fra vår offisielle nettbutikk og våre offisielle autoriserte agenter/distributører.
 
2.2 Definisjoner
 
I disse retningslinjene refererer «Dreame Technology» eller «Dreame» til Dreame Technology (Suzhou) Co., Ltd. og tilknyttede filialer, heretter omtalt som «jeg» eller «vi». «Du» refererer til sluttbrukeren som kjøper produktene som er nevnt i punkt 2.3 i disse retningslinjene, og omfatter ikke forhandlere eller andre som kjøper produkter for videresalg.
 
2.3 Gjeldende produkter
 
Disse retningslinjene gjelder for støvsugere og robotstøvsugere som selges i våre offisielle nettbutikker (inkludert vår offisielle nettside, Indiegogo, Amazon og AliExpress).
 
3 Retur og refusjon
 
For produkter kjøpt på Indiegogo og Dreames offisielle nettsted kan du returnere produktet innen 14 kalenderdager fra kjøpsdatoen ved gyldige salgskvitteringer, kvitteringer eller fakturaer eller fra leveringsdato (hvis leveringsdatoen ligger etter kjøpsdatoen) uten å oppgi noen grunn ved å be om retur og refusjon og ha ansvaret for returfraktkostnadene.
 
For produkter som er kjøpt på Indiegogo og Dreames offisielle nettsted, kan du kontakte kundeservice innen 14 kalenderdager fra kjøpsdatoen med gyldige kvitteringer, kvitteringer eller fakturaer eller etter leveringsdato (hvis leveringsdatoen ligger etter kjøpsdatoen). Kontakt Dreame og be om retur og refusjon på grunn av et problem med produktkvaliteten. Vi har ansvaret for returfraktkostnadene. Full refusjon vil bli gjort til den opprinnelige betalingskontoen innen 14 kalenderdager etter mottak av den returnerte varen.
 
For produkter kjøpt fra Amazon og AliExpress må du se den enkelte plattformens retningslinjer for retur og refusjon. For mer informasjon kan du kontakte selgeren for å finne ut av de spesifikke betingelsene.
 
For produkter kjøpt fra en annen butikk enn vår offisielle nettbutikk må du ta kontakt med selgeren for å finne ut av retningslinjene for retur og refusjon.
 

3.1  Merknader om retur

1) Når du ber om retur og refusjon, må du oppgi gyldig kjøpsbevis, kvittering eller faktura. I tillegg må produktets originalemballasje og alt av tilbehør og gaver returneres sammen.
 
2) De returnerte varene skal være pakket i god stand, og alt av etiketter og merker på varene og tilbehøret som returneres, skal fortsatt være intakte og ikke vise tegn på manipulering eller slitasje. Eventuelle gaver må returneres med varene.
 
3) Når du returnerer varene, må du returnere hele varen (inkludert originalemballasjen, alt tilbehør og gaver) sammen med gyldig kjøpsbevis, kvittering eller faktura. Den respektive betalingsmottakeren er ansvarlig for refusjonen.
 
4) Hvis du returnerer produktet, må du sende det til den oppgitte adressen, og du må betale fraktkostnadene på forhånd.
 
5)Uautorisert retur eller etterkrav uten selgers samtykke vil bli avvist.
 
6)Hvis det returnerte produktet ble kjøpt sammen med andre produkter for å få rabatt, vil den tilsvarende rabatten bli trukket fra eller tilbakekalt av oss ved refusjon.
 
3.2 Retur og refusjon dekkes ikke under følgende omstendigheter:
 
1)Gyldig kjøpsbevis, kvittering eller faktura er ikke oppgitt eller viser tegn på manipulering eller endring.
 
2)Retur og refusjon er forespurt uten noe kvalitetsproblem eller relevant returårsak mer enn 14 kalenderdager fra kjøpsdatoen på gyldige salgskvitteringer, kvitteringer eller fakturaer eller fra leveringsdato.
 
3)Varer, emballasje, tilbehør, gaver og brukerhåndbøker er ikke levert intakt.
 
4)Eventuelle feil eller skader på produktet som skyldes menneskelige feil, eller kvalitetsproblemer som skyldes uautoriserte endringer, feilaktig installasjon og misbruk eller bruk som ikke er i samsvar med instruksjonene i offisielle veiledninger eller brukerhåndbøker.
 
5)Etter at retur og refusjon er bekreftet, har ikke de relaterte varene blitt sendt innen 14 kalenderdager.
 
4 Bytteservice
 
For produkter som er kjøpt på Indiegogo og Dreames offisielle nettsted, kan du kontakte kundeservice innen 30 kalenderdager fra kjøpsdatoen med gyldige kvitteringer, kvitteringer eller fakturaer eller etter leveringsdato (hvis leveringsdatoen ligger etter kjøpsdatoen). Kontakt Dreame-teamet og be om varebytte hvis produktet har kvalitetsproblemer. Vi står for fraktkostnadene.
 
For produkter kjøpt fra Amazon og AliExpress må du se plattformens retningslinjer. For mer informasjon kan du kontakte selgeren for å finne ut av de spesifikke betingelsene.
 
For produkter som er kjøpt fra en annen butikk enn vår offisielle nettbutikk, må du ta kontakt med selgeren for å finne ut av vilkårene for bytte.
 
4.1 Kommentarer om varebytte
1)Når du ber om varebytte, må du oppgi gyldig kjøpsbevis, kvittering eller faktura.
 
2)De returnerte varene skal være pakket i god stand, og alt av etiketter og identifiseringer på varene og tilbehøret som returneres, skal fortsatt være intakte og ikke vise tegn på manipulering eller slitasje.
 
3)Når du returnerer varer for bytte, må du returnere hele varen (inkludert originalemballasjen og alt tilbehør) sammen med gyldig kjøpsbevis, kvittering eller faktura. Etter å ha sjekket og bekreftet sender vi deg et nytt produkt med samme modell og spesifikasjon.
 
4.2 Byttet godkjennes ikke under følgende omstendigheter:
 
1)Gyldig kjøpsbevis, kvittering eller faktura er ikke oppgitt eller viser tegn på manipulering eller endring.
 
2)forespørselen om bytteservice gjøres mer enn 30 kalenderdager etter kjøpsdatoen på gyldig kjøpsbevis, kvittering eller faktura eller leveringsdato.
 
3)varene som returneres for utskifting, ytre emballasje, tilbehør og brukerhåndbøker er ikke intakte.
 
4)varene som returneres for utskifting har ingen kvalitetsproblemer etter at alle relevante tester er utført.
 
5)etter å ha gjennomført alle rimelige tester, er det fastslått at feilene eller skaden er forårsaket av menneskelige feil, eller det er kvalitetsproblemer forårsaket av uautoriserte endringer, feil installasjon og feil bruk eller drift ikke i samsvar med instruksjonene eller håndbøkene ble.
 
6)etter bekreftelse av bytteservice, vil de tilsvarende varene ikke bli sendt innen 14 kalenderdager.
 
5 Gratis reparasjonsservice
 
Hvis produktet har kvalitetsproblemer innenfor garantiperioden, kan du kontakte kundesenteret. Når kvalitetsproblemet er bekreftet, kan du søke om gratis reparasjonstjeneste.
 
Garantiperiode
produkt
hovedkomponenter
garantiperiode
støvsuger
Hovedhus (støvbeholder, hovedsugeport, hovedenhet, metallrør, adapter, adapterplate, skjerm, vanntank)
2 år
Motor (hovedhusmotor, børstemotor for fjerning av midd og børstemotor for flere overflater)
2 år
Batteri (AA/AAA-batterier ekskludert)
1 år
Forbruksmateriale (HEPA-kassett-enhet med filterduker, kluter, børstehode, flat dyse, slange, adaptere)
Nej
robotstøvsuger
Hovedenhet (hovedstyrekort, kamera, løpehjul, vifte, sensor, støvboks, vanntank, ladestasjon)
2 år
Batteri (AA/AAA-batterier ekskludert)
1 år
Forbruksmateriell (støvboksfilter, kluter, sidebørster, hovedbørste, hovedbørstedeksel)
Nei
Våt- og tørrstøvsugerserie
Hoveddelen (inkludert beholder for rent vann, beholder for skittent vann, LED-skjerm, knapper, hovedkort, vannpumpeenhet, høyttaler, håndtak, strømadapter) og ladestasjon
2 år
Motor (inkludert hoveddelens motor, børstemotor)
2 år
batteripakke
1 år
rullebørste
3 måneder
Forbruksmateriell (inkludert filter, rengjøringsløsning, rengjøringsbørste)
INGEN GARANTI
Hårtørkerserien
hovedprodukt
2 år

Merk: Farget emballasje, innerskum, papirkort, bruksanvisninger, vannbeholderfiltre, ekspansjonsskruer, etiketter, rengjøringsutstyr og annet forbruksmateriale dekkes ikke av garantien.

 

6 Definisjon av garantiperioden
 
1) Garanti begynner på kjøpsdatoen på gyldige salgskvitteringer, kvitteringer eller fakturaer, eller på leveringsdatoen (hvis leveringsdatoen er senere enn kjøpsdatoen).
 
2)Hvis gyldig kjøpsbevis, kvittering eller faktura går tapt, begynner garantiperioden å løpe tre måneder etter produksjonsdatoen på produktets nederste typeskilt.
 
3)Etter eventuelt varebytte begynner garantiperioden å løpe fra byttedato. Det kreves gyldig dokumentasjon på utført bytte.
 
4)Reservedeler som er reparert og byttet i løpet av garantiperioden har en garanti på tre måneder fra datoen for reparasjonen eller byttet, eller resten av produktets originale garantiperiode, avhengig av hva som er lengre.
 
7 Våre støvsugere og robotstøvsugere er utviklet og konstruert for vanlige husholdningsformål. Hvis produktet brukes utenfor hjemmet, er garantiperioden for hoveddelen tre måneder.
 
Garantien gjelder ikke for følgende tilfeller.
 
1)Bruke et produkt til rengjøring som ikke samsvarer med det som er oppgitt om bruksområder i brukerhåndboken.
 
2)Bruke et produkt til å rengjøre hvit aske, sand, støv og annet avfall som ikke er husholdningsavfall.
 
3)Bruk av et produkt til dekorasjon, pynt eller rengjøring i et kommersielt miljø.
 
4)Bruk av et produkt for å rengjøre i et miljø med spesielle adsorpsjonskjemikalier, metaller eller andre mikropartikler.
 
5)Nruk av et produkt i et miljø med korrosive gjenstander.
 
6)Tilbehør og annet forbrukslignende tilbehør, for eksempel kassetter og børstehoder, med mindre de er skadd på grunn av produksjonsfeil.
 
7)Normal bruk av produktet, slitasje og skade på dekorativt tilbehør.
 
8)Produktet du kjøpte, er en prototype hvor modell eller SN ikke samsvarer med SN-kodingsregelen for en helt ny og komplett maskin.
 
8 Betalt reparasjon
 
8.1 Den gratis reparasjonstjenesten gjelder ikke under følgende omstendigheter, men du kan velge den betalte reparasjonstjenesten:
 
1)Produkter kjøpt fra uautoriserte forhandlere eller selgere.
 
2)Skader forårsaket av feil bruk, vedlikehold eller lagring.
 
3)Produkter og tilbehør som viser seg å være defekte etter at garantiperioden er utløpt.
 
4)Produkter som er skadd av feil demontering fra kunden eller uautoriserte tredjeparter.
 
5)Produkter som er skadd på grunn av force majeure, for eksempel en naturkatastrofe.
 
6)Produkter som er skadd ved et uhell eller menneskeskapte årsaker (inkludert, men ikke begrenset til driftsfeil, væskeinntrengning, monteringsfeil, riper, støt under transport eller bæring, feil spenning osv.).
 
7)Etter at reparasjon er bekreftet av et autorisert kundesenter eller en forhandler, sendes ikke tilsvarende varer innen 14 kalenderdager.
 
8.2 Relevante kostnader
 
1)Ved mottak av det defekte produktet sendt inn av kunden, vil Dreame-reparasjonssenteret eller dets autoriserte reparasjonssenter inspisere produktet for å avgjøre om det er under garanti. Hvis kvalitetsfeilen på produktet dekkes av garantien, dekker vi inspeksjonsavgiften, materialkostnader, arbeidskostnader og fraktkostnader.
 
2)For produkter som er skadet på grunn av menneskelige årsaker eller produkter som er utenfor garantien, må du bære reparasjonsavgiften, erstatningsdelekostnaden og returfraktkostnaden.
 
3)Hvis du kansellerer reparasjonstjenesten for produkter som er skadet på grunn av menneskelige årsaker eller produkter som ikke er under garanti, må du bære fraktkostnadene for innsending og retur.
 
9 Servicevilkår for ettersalg for tilbehør
 
Du kan be om bytteservice for tilbehør til Dreame-produkter kjøpt fra Dreame kundeservice-teamet innen 7 kalenderdager etter mottak hvis avvik, skadede eller manglende produkter, og kvalitetsfeil forårsaket av ikke-kunstige faktorer er funnet og bevis kan forelegges. Etter verifisering blir utvekslingstjenesten ytet. Ellers vil det bli tatt som din bekreftelse på at produktet ikke er skadet eller mangler og er i god stand.
 
10 Begrensning av krav og ansvar
 
Ingen krav eller søksmål kan reises mot Dreame for brudd på disse retningslinjene eller transaksjonene som vurderes her, hvis årsaken til søksmål eller krav overstiger ettårsperioden. Under ingen omstendigheter skal vårt maksimale ansvar overstige kjøpesummen du betalte for produktet.
 
11 Øvrige kommentarer
 
1)Med unntak av spesielle krav, ber vi deg ikke returner alvorlig skadede batterier med problemer som skadede battericeller, oppblåste celler eller væskelekkasje; hvis de allerede er sendt inn, vil vi kassere dem.
 
2)Bare produkter som er kjøpt fra Dreame eller våre autoriserte forhandlere, er kvalifisert for ettersalgsservice som leveres av denne retningslinjen.
 
3)På grunn av forskjeller i produktversjoner, støtter ikke Dreame sine produkter internasjonal garantiservice. Kundeservice for produkter kjøpt fra Dreame-forhandlere leveres av de respektive forhandlerne. Kundeservice for produkter kjøpt fra Dreame leveres av Dreame kundeservice.
 
4)Hvis mottakerens adresse oppgitt av kunden er feil eller mottakeren nekter å akseptere varene, skal kunden bære de resulterende utgiftene.
 
5)I tilfelle manglende levering eller retur etter avslag, vil vi beholde varene for deg, lagringsgebyrene som påløper og eventuelle andre kostnader skal bæres av deg. Hvis varene ikke brukes i mer enn 30 kalenderdager, har Dreame-reparasjonssenteret rett til endelig kassering.
 
6)Før du sender produktet for vedlikehold, må du nøye håndtere de karakteristiske gjenstander og dekorasjoner (inkludert, men ikke begrenset til, dekorative klistremerker, UAS klistremerker, sprut av maling, osv.) festet til det opprinnelige produktet. Dream reparasjonssenter vil ikke bli holdt ansvarlig for noen skade eller tap av disse karakteristiske elementer og dekorasjoner.
 
7)For å beskytte dine rettigheter og interesser, etter å ha mottatt det kjøpte produktet, må du sjekke om det er i god stand (om det er noen skade på grunn av transport eller andre årsaker). Hvis den ytre emballasjen er skadet, kan du nekte å signere og returnere varene av speditøren. Hvis mottakeren autoriserer speditøren til å sende pakken til det angitte stedet uten å signere for det personlig, vil mottakeren være ansvarlig for tapet eller skaden. Hvis den ytre emballasjen er intakt og de indre gjenstandene er unormale eller skadet på grunn av transport, bør du kontakte Dreame sin distributør eller Dreame kundeserviceteam innen 24 timer for å rapportere, ellers vil slike problemer ikke bli behandlet.
 
12 Ved endringer i retningslinjene skal det siste oppdaterte dokumentet ha forrang.
 
13 Hvis noen av vilkårene i retningslinjen er i strid med nasjonal eller lokal lovgivning, skal loven ha forrang. Hvis alle vilkårene er i samsvar med relevante lover og forskrifter, anses retningslinjene som standard.
 
14 Hvis du har spørsmål om disse retningslinjene, vennligst kontakt vårt kundeserviceteam.
 
 
15 Retningslinjen trer i kraft 1. Juli 2021.